Địa chỉ: Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hạp Lĩnh

Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh