Năm học 2017-2018, trường mầm non Hạp Lĩnh tham gia cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" đạt giải 3 cấp tỉnh.